ระยะขอบปลอดภัยและระยะตัดตก

เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามงานที่ออกแบบนั้น การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะปลอดภัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในระบบพิมพ์ขนาดใหญ่นั้นตัวอาร์ทเวิร์คจะถูกเรียงลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วนำไปเข้าเครื่องตัดกระดาษ และในการตัดกระดาษนั้นจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการตัดได้โดยจะไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ซึ่งความคลาดเคลื่อนในการตัดกระดาษนี้เอง

ระยะขอบปลอดภัย ( Safety Margin )

ลูกค้าควรวางตัวอักษร หรือองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ในตัวอาร์ทเวิร์คเช่น ภาพประกอบ โลโก้ ตราสัญลักษณ์ ให้ห่างจากขอบชิ้นงานไม่น้อยกว่า 3 มม. เนื่องจากในกรณีที่เครื่องตัดกระดาษตัดเคลื่อนกินชิ้นงานเข้ามาองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จะไม่ถูกตัดขาดนั่นเอง

ระยะตัดตก ( Bleed )

ระยะตัดตกของภาพ เราต้องออกแบบชิ้นงานให้เกินขนาดงานปกติออกไปชนเส้นสีแดงนี้ เพื่อป้องกันการตัดเห็นขอบกระดาษสีขาว ระยะตัดตกของภาพคือ 3 mm. เกินออกไปรอบตัวงาน เพราะในกรณีที่เครื่องตัดกระดาษตัดเคลื่อนเกินชิ้นงานออกไป หากมีการเทสีพื้นรอไว้อยู่แล้ว ตัวชิ้นงานจะไม่มีสีขาวของเนื้อกระดาษแทรกเข้ามา ทำให้งานออกมาเรียบร้อยกว่า

guide - print-02

วิธีการตั้งค่าระยะปลอดภัย (Safety Margin)

1. เลือก Rectangular Tool
2. คลิกบนพื้นที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
3. ในหน้าต่างใหม่ที่ปรากฏขึ้น ให้กำหนดขนาดของสี่เหลี่ยมโดยให้มีขนาดเท่ากับ Artboard ที่เราได้ตั้งค่าแล้วคลิก OK
4. เลือก Window > Align
5. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างใหม่ กด More Option > Show Options
6. เลือก Align Tool ตรงตัวเลือกมุมขวาล่าง แล้วเลือก Align to Artboard
7. กดที่ไอคอน Horizontal Align Center และ Vertical Align Center เพื่อจัดตำแหน่งให้สี่เหลี่ยมอยู่กึ่งกลางพอดี
8. เมื่อสีเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง Artboard ให้ไปที่ Object > Path > Offset Path คลิกที่ช่อง Offset ให้เป็น 0.3 cm
9. เมื่อสีเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง Artboard ให้คลิกขวาตรงตำแหน่งใดก็ได้ของหน้าจอ แล้วเลือก Make Guides

guide - print-03

การเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์ Illustrator

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

1. ตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้องและชัดเจน
2. สร้างขนาดที่ต้องการ ให้ใช้หน่วยในการสร้างเป็น Centimeters
3. Number of Artboards ให้เลือกตามจำนวนที่ต้องการทำอาร์ตเวิร์ค เช่น หากต้องการทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เลือก 2
4. ตั้งค่า Bleed ของแต่ละด้านตามระยะที่เหมาะสม ( มาตรฐานสำหรับส่งโรงพิมพ์จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 0.3 cm. )
5. โหมดสีหรือ Color mode ควรเลือกเป็น CMYK ทุกครั้ง
6. ความละเอียดหรือ Raster Effect เลือกเป็น High (300 ppi)

guide - print-001-01