การ์ดเชิญ เป็นงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท สามารถเพิ่มเทคนิคการปั๊มฟอยล์สีต่างๆ หรือประกบกระดาษแข็งพิเศษ เพื่อความคงทนและสวยงาน

การ์ดแต่งงาน เป็นงานที่สามารถพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท หรือ เป็นการผสมผสานระหว่างกระดาษพิเศษและเทคนิคการปั๊มฟอยล์สีต่างๆ เพื่อให้ได้การ์ดที่สวยงามยิ่งขึ้น

ซอง เป็นงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท สามารถพิมพ์ได้ทั้งขนาดพื้นฐาน และ ขนาดพิเศษ

สมุดภาพ เนื้อในพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซท หน้าปกเราสามารถพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซท หรือ พิมพ์บนผ้าแคนวาส แล้วนำไปหุ้มกระดาษจั่วปัง

สมุดบันทึก เนื้อในสามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ และ กระดาษถนอมสายตา (กรีนลีด) หน้าปกเราสามารถพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซท หรือ พิมพ์บนผ้าแคนวาส แล้วนำไปหุ้มกระดาษจั่วปัง

สมุดบันทึกขนาดเล็ก เนื้อในสามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ และ กระดาษถนอมสายตา (กรีนลีด) หน้าปกเราสามารถพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซท หรือ พิมพ์กระดาษพิเศษ

เมนู เนื้อในพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซทและสามารถเคลือบแบบเงาหรือแบบด้าน หน้าปกเราสามารถพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซท หรือ พิมพ์บนผ้าแคนวาส แล้วนำไปหุ้มกระดาษจั่วปัง

กล่องบรรจุภัณฑ์ พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท สามารถใส่สินค้าทั่วไป หรือเพิ่มเทคนิคการปั๊มฟอยล์สีต่างๆ สำหรับงานพรีเมี่ยม
และใส่สินค้า Box set

การขึ้นรูปงานพิมพ์ การพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท และระบบออฟเซท เหมาะกับการโชว์แสดงสินค้า ขนาดเล็กสำหรับวางบนเคาเตอร์ หรือ สินค้ารูปแบบพิเศษ

นามบัตร การพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท เราสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่รูปแบบพื้นฐาน และ รูปแบบพิเศษ

เอกสารและสื่อการสอน เป็นงานพิมพ์ และจัดชุดเข้าเล่ม สำหรับการสัมมนา และการเรียน การสอนเฉพาะกลุ่ม

โบรชัวร์และแคตตาล็อก งานพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซท สามาราถผลิตเป็นงานแผ่นปลิวพื้รฐาน หรือ เพิ่มการพับรูปแบบต่าง เพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

จัดชุดสินค้า การแพ็คกิ้งและจัดเตรียมสินค้าเป็นชุดๆ สำหรับส่งศูนย์กระจายสินค้า

ป้ายสติ๊กเกอร์ การพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซท สามารถพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์กระดาษ สติ๊กเกอร์พีพี
สติ๊กเกอร์ใส พร้อมไดคัตตามรูปแบบต่างๆ

ป้ายสินค้า สามารถพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซทสำหรับวัสดุที่เป็นกระดาษ หรือระบบสรีนสำหรับวัสดุที่เป็นพลาสติก